Wyniki wyszukiwania

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę www.locus1.pl prowadzoną  przez Locus1 sp z o.o.  z siedzibą w 68-200 Żary, ul. Okrzei 104 locus1@locus1.pl KRS0000294103

NIP: 9282009027; REGON: 080207724  – będącym jednocześnie administratorem danych.

Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Witryny i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Dane osobowe przetwarzane przez Locus 1 sp. z o.o. przechowywane są i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  • Locus 1 sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy  na stronie www.locus.1.pl gromadzi następujące dane osobowe:
  • imię,
  • adres e-mail,
  • telefon.

Wypełniając formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych odpowiednio w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednakże ich niepodanie może uniemożliwić skontaktowanie się z Państwem przedstawiciela naszej firmy.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane, wyłącznie, w celu umożliwienia osobom zainteresowanym uzyskanie informacji dotyczącej oferowanych przez nas usług i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania w tym przypadku nawiązania kontaktu oraz udzielenia informacji w związku ze świadczonymi przez nas usługami.

Dane osobowe gromadzone przez Witrynę nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przy wyrażeniu odrębnej zgody podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej mogą Państwo kontaktować się z administratorem danych przysyłając wiadomość e-mail: locus1@locus1.pl

  • WYSZUKIWARKA

    Więcej opcji wyszukiwań
  • Kalkulator hipoteczny